Recent Question Papers
Home » SEE » Compulsory HPE Education » Health, Population & Environment Education | Question Paper | 2072 (2016) | W-RE-133 | SLC

Health, Population & Environment Education | Question Paper | 2072 (2016) | W-RE-133 | SLC

Symbol No. …
W-RE-133
SLC 2072 (2016)
COMPULSORY HEALTH,POPULATION & ENVIRONMENT EDUCATION
(अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा)
Time: 2:15 hrs
Full Marks: 75

(दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस्।)
Candidates are required to give their answer according to the given instructions.

समुह ‘क’ (Group ‘A’)

तलका प्रश्नहरुको अति छोटो उत्तर दिनुहोस्। (Write very short answers to the following questions.)  [10×1=10]

१. वि.सं. १९६८ देखि वि.सं. १९८७ साल सम्म जनसङ्ख्या घट्नुको कुनै एक कारण दिनुहोस् (Write any one reason of decreasing population in Nepal since 1968 to 1987B.S.)

२. जनसङ्ख्याका द्दितीय स्रोतहरुको दुईओटा उदाहरण लेख्नुहोस् (Write any two secondary sources of population data.)

३. सामान्य प्रजनन् दर निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् (Write down the formula of calculating general fertility rate.)

४. हिमाली प्रदेश भन्नाले कति मिटरदेखि कति मिटरसम्मको उचाइलाई मानिएको छ? (What is altitude of mountain region?)

५. पहाडी प्रदेशको वनजङ्गल संरक्षण गर्ने कुनै एक उपाय उल्लेख गर्नुहोस् (Mention any one measure to conserve the forest of Hill region.)

६. नेपालमा पाइने कुनै एक दुर्लभ सरिसृप कुन हो? (Which one is the rare reptile of Nepal?)

७. जीवजन्तु परस्थानीय संरक्षणको कुनै एक उदाहरण लेख्नुहोस् (Write any one example of ex-situ conservation of animal.)

८. उधोगको कुनै एक महत्व लेख्नुहोस् (Write any one importance of industry.)

९. रक्सीमा शरीरलाई हानी गर्ने कुन रासायनिक पदार्थ पाइन्छ? (Which harmful chemical is found in alcohol that adversely affects our body?)

१०. बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गर्ने सेवा लाई के भनिन्छ? (What is the service that is given to a patient after admitting them to hospital.)

Also Check:

Download | All Question Papers (Exam Papers) Of School Leaving Certificate (SLC) 2072/2016

समूह ‘ख’  Group ‘B’

तलका मध्ये कुनै तेह्रओटा प्रश्नहरुको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। (Write short answer to any thirteen of the following questions.)  [13×5=65]

११. जनसङ्ख्या वितरण भनेको के हो? जनसङ्ख्या वितरण सम्बन्धी तथ्याङ्कको आवश्यकता किन पर्दछ? तीन बुँदामा लेख्नुहोस् (What is population distribution? Why is the data of population distribution needed? Write any three points.)  [2+3=5]

१२. जनसङ्ख्या तथ्याङ्क भनेको के हो? नमूना सर्वेक्षण विधिबाट कसरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ? लेख्नुहोस् (What is population data? How is population data collected from sample survey method?)  [2+3=5]

१३. कुनै गाउँको कोरा जन्मदर ३५, कोरा मृत्युदर ७ र खास बसाईंसराई ३ प्रतिहजार रहेछ भने वार्षिक जनसङ्ख्या ब्रिद्दिदर पट्ट लगाउनुहोस् (If the crude birth rate is 35, the crude death rate is 7 and net migration rate is 3 per thousand of a place. Find the annual population growth rate.)  [2+3=5]

१४. ‘महिला सशक्तिकरणले गुणस्तरीय जीवनमा मद्दत पुर्याउँछ‘ यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् (“Women empowerment contributes to achieve quality of life.” Justify this statement.)  [5]

१५. हिमाली क्षेत्रमा आधुनिकीकरणले पार्ने असरहरु लेखी संरक्षण गर्ने उपायहरु लेख्नुहोस् (Explain the effects of modernization in mountain region and write its preventive measure.)  [5]

१६. नेपालको चुरे क्षेत्रमा वन विनाश धेरै भइरहेको छ, किन? कुनै पाँच कारणहरु उल्लेख गर्नुहोस् (Why is the deforestation higher in Chure range of Nepal? Mention any five reasons.)  [5]

१७. हामी जैविक विविधतालाई पर्यटन विकासमा कसरी उपयोग गर्न सक्छौं? यसको उपयोगिता कुनै पाँच ओटा बुँदामा लेख्नुहोस् (How can we utilize biodiversity in development of tourism? Write any five points of its utility.)  [5]

१८. दुर्लभ वनस्पतिको संरक्षण हामी कसरी गर्न सक्छौं? कुनै पाँचओटा उपायहरु लेख्नुहोस् (How can we conserve the rare plants? Write any five measures.)  [5]

१९. विकास भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? विकासले ल्याउने कुनै चार परिवर्तनहरु उल्लेख गर्नुहोस् (What is development? Mention any four changes that can be brought by development.)  [5]

२०. ‘जनसङ्ख्या नियन्त्रणले दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउँछ‘ यो भनाइलाई उपयुक्त उदाहरणहरु सहित प्रष्ट पार्नुहोस् (‘Population control can help in sustainable development.’ Clarify this statement with suitable examples.)

२१. खाना तथा पानीजन्य रोगहरुको सूची बनाउनुहोस् तीमध्ये कुनै एउटाका लक्षणहरुको बयान गर्नुहोस् (List the food and water borne diseases. Explain the symptoms of any one of them.)  [5]

२२. ‘मानिसहरुको अनविज्ञता नै कुपोषणको मूल कारण हो‘ यस कथनलाई उपयुक्त उदाहरण दिई पुष्टि गर्नुहोस् (‘Ignorance of people is the major cause of malnutrition.’ Explain the statement with appropriate examples.)  [5]

२३. “तपाईंका केही साथीहरु लागु पदार्थ सेवनको कुलतमा लाग्नु भएको छ” उनीहरुलाई उक्त कुलतबाट कसरी निकाल्नुहुन्छ? कुनै पाँच उपायहरु लेख्नुहोस् (“Some of your friends are using drugs.” How would you rescue them from the habit? Write any five measures.)  [5]

२४. सामुदायिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न व्यक्तिले खेल्न सक्ने पाँचओटा भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् (Write down any five individual roles to manage community health problems.)  [5]

२५. तीनवर्षे अन्तरिम योजना वि.सं. २०६४-२०६७ को स्वास्थ्यसम्बन्धी लक्ष्य बारे छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् (Discuss the health related targets of three year interim plan 2064-2067 B.S. in brief.)  [5]

Check and Download Question Paper Of Compulsory Health, Population and Environment Education (W-RE-133) | School Leaving Certificate [SLC] | 2072/2016.

Compulsory HPE Question Paper 2072-2016 (W-RE-133)

 

Check Also

SEE Health, Population & Environment (HPE) Model Question | 2074 [2018] | SET 02

Secondary Education Examinations -SEE MODEL QUESTION (SET 02) – 2074 (2018) COMPULSORY HEALTH, POPULATION & …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *