Recent Question Papers
Home » SEE » Compulsory HPE Education » Health, Population & Environment Education | Question Paper | 2072 (2016) | MW-RE-133 | SLC

Health, Population & Environment Education | Question Paper | 2072 (2016) | MW-RE-133 | SLC

Symbol No. …
MW-RE-133
SLC 2072 (2016)
COMPULSORY HEALTH,POPULATION & ENVIRONMENT EDUCATION
(अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा)
Time: 2:15 hrs
Full Marks: 75

(दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस्।)
Candidates are required to give their answer according to the given instructions.

समुह ‘क’ (Group ‘A’)

तलका प्रश्नहरुको अति छोटो उत्तर दिनुहोस्। (Write very short answers to the following questions.)  [10×1=10]

१. जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने कुनै एक प्राकृतिक तत्व कुन हो? (What is the natural factor of population control?)

२. जनसङ्ख्या दोब्बर हुन लाग्ने समयको सूत्र लेख्नुहोस् (Write the formula of Population Doubling Time.)

३. मानव विकास सूचकाङ्कको कुनै एक निर्धारक तत्व के हो? (What is an indicator of Human Development Index?)

४. पहाडी प्रदेश कति धरातलीय उचाइमा अवस्थित छ? लेख्नुहोस् (What is the altitude of Hill region range?)

५. पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउनको निम्ति तपाईंले स्थानीय स्तरमा गर्न सक्ने फोहोरमैला व्यवस्थापनको कुनै एक उपाय लेख्नुहोस् (Write any one measure to manage the waste at local level to protect ecosystem.)

६. वंशाणु सुधारले जैविक विविधतामा कसरी मद्दत गर्दछ? (How does the improvement of breed help in bio-diversity?)

७. हिमाली क्षेत्रका जडीबुटीहरु संरक्षण गर्ने कुनै एक उपाय लेख्नुहोस् (Mention any one mitigating measure to conserve herbs of the mountain region.)

८. काठका कलात्मक सामग्रीको उत्पादन हुने उधोग कुन किसिमको उधोग अन्तर्गत पर्दछ? लेख्नुहोस् (Under which category does the industry that produces wooden art or craft materials come?)

९. नसर्ने रोगका कुनै दुई ओटा कारणहरु लेख्नुहोस् (Write any two causes of non-communicable disease.)

१०. नेपाल रेडक्रस सोसाइटिको एक विकासमूलक कार्य लेख्नुहोस् (Write any one development oriented activity of Nepal Red Cross Society.)

Also Check:

Download | All Question Papers (Exam Papers) Of School Leaving Certificate (SLC) 2072/2016

समूह ‘ख’  Group ‘B’

तलका मध्ये कुनै तेह्रओटा प्रश्नहरुको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। (Write short answer to any thirteen of the following questions.)  [13×5=65]

११. जनसङ्ख्या तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने विधिमा पंजीकरण व्यवस्थालाई किन प्रभावकारी मानिन्छ? लेख्नुहोस् (Why is vital registration system considered more effective in collecting population data? Write.)  [5]

१२. जन्ममा प्रभाव पार्ने मनोवैज्ञानिक तत्वको सूची बनाई कुनै दुईको छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् (List the psychological factors that influence the birth and explain any two of them.)  [3+2=5]

१३. सन् २०११ मा नेपालको कुनै गाउँमा ९५० शिशुहरू जन्मिए भने विभिन्न कारणले २०५ जना मानिसको मृत्यु भयो, त्यस ठाउँको त्यस वर्षको मध्यवर्षको जनसङ्ख्या २०५०० थियो भने उक्त ठाउँको त्यो वर्षको कोरा जन्मदर र कोरा मृत्युदर पत्ता लगाउनुहोस् (The total number of live birth child was 950 and 205 people died in a village in the year 2011 AD. Total number of mid year population was 20500 in that year. Find the crude birth rate (CBR) and crude death rate (CDR) of the place in the year.)  [5]

१४. ‘एकजना गरिब तर स्वस्थ व्यक्तिले गुणस्तरीय जीवन प्राप्त गर्न सक्छ‘ पुष्टि गर्नुहोस् (‘A poor but healthy person can gain quality of life.’ Justify.)  [5]

१५. पारिस्थितिक प्रणाली भनेको के हो? तराई प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा परेका चार ओटा असरहरु लेख्नुहोस् (What is ecosystem? Write any four effects on ecosystem of Terai region in short.)  [1+4=5]

१६. आधुनिकीकरणले कसरी पारिस्थितिक प्रणालीको विनाश गर्दछ? यसको न्यूनीकरण गर्ने तीन उपायहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् (How does modernization deplete the ecosystem? Present any three mitigating measures.)  [2+3=5]

१७. जैविक विविधताको संरक्षण गर्न किन आवश्यक पर्दछ? कुनै पाँचओटा कारण दिनुहोस् (Why is the conservation of biodiversity needed? Give any five reasons.)  [5]

१८. नेपालमा रातो पाण्डा एक दुर्लभ प्राणी मानिन्छ. यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ? संरक्षणको पाँच उपायहरु लेख्नुहोस् (Red Panda is a rare animal of Nepal. How can we conserve it? Write any five conservation measures.)  [5]

१९. औधोगिक विकासले जीवनमा पार्ने कुनै पाँच नकारात्मक असरहरु लेख्नुहोस् (Write any five negative impacts of industrial development on the life.)  [5]

२०. दिगो विकासका निम्ति किन जनसहभागिता आवश्यक पर्दछ? कुनै पाँच बुँदाहरुमा उल्लेख गर्नुहोस् (Why is people’s participation needed for sustainable development? Mention in any five points.)  [5]

२१. वाथ ज्वरोका लक्षणहरु के के हुन्? यसबाट बच्न के के गर्नुपर्छ? (What are the symptoms of rheumatic fever? How is it prevented?)  [3+2=5]

२२. फुकेनासलाई किन नेपाली केटाकेटीहरुको साझा रोगको रुपमा लिइन्छ? यसबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? (Why is Kwashiorker a common disease of Nepalese children? How is it prevented?)  [2+3=5)

२३. ‘मानौ तपाईलाई आफ्नो साथीले मदिरा सेवनको लागि दवाव दिँदैछ तर तपाईं प्रयोग गर्न चाहनु हुन्न’। तपाईं मदिरा सेवन गर्दिन भनी कसरी भन्नुहुन्छ? कुनै पाँच ओटा उदाहरण दिनुहोस् (“As if your friend compels you to use alcohol but you do not like it”. How would you say ‘no’ to alcohol? Give five examples.)  [5]

२४. मानौ तपाईलाई तपाईंको समुदायमा स्वास्थ्यसम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रमको अगुवाइको जिम्मा दिइएको छ उक्त कार्यक्रममा तपाईंको भूमिका के के हुन सक्छन्? कुनै पाँचओटा भूमिका लेख्नुहोस् (As if you are assigned as a team leader to conduct health awareness program in your community. What will be your roles? Write down any five roles.)  [5]

२५. नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गर्ने कुनै पाँचओटा कार्यहरु लेख्नुहोस् (Write any five functions of Nepal Red Cross Society.)  [5]

Check and Download Question Paper Of Compulsory Health, Population and Environment Education (MW-RE-133) | School Leaving Certificate [SLC] | 2072/2016.

Compulsory HPE Question Paper 2072-2016 (MW-RE-133)

 

Check Also

SEE Health, Population & Environment (HPE) Model Question | 2074 [2018] | SET 02

Secondary Education Examinations -SEE MODEL QUESTION (SET 02) – 2074 (2018) COMPULSORY HEALTH, POPULATION & …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *