Recent Question Papers
Home » SEE » Compulsory HPE Education » Health, Population & Environment Education | Question Paper | 2072 (2016) | FW-RE-133 | SLC

Health, Population & Environment Education | Question Paper | 2072 (2016) | FW-RE-133 | SLC

Symbol No. …
FW-RE-133
SLC 2072 (2016)
COMPULSORY HEALTH,POPULATION & ENVIRONMENT EDUCATION
(अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा)
Time: 2:15 hrs
Full Marks: 75

(दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस्।)
Candidates are required to give their answer according to the given instructions.

समुह ‘क’ (Group ‘A’)

तलका प्रश्नहरुको अति छोटो उत्तर दिनुहोस्। (Write very short answers to the following questions.)  [10×1=10]

१. ‘ईश्वरीय वरदान’ जन्ममा प्रभाव पार्ने कुन तत्व अन्तर्गत पर्दछ? (Which factor affecting birth falls under ‘God’s Blessing’?)

२. जनघनत्व निकाल्ने सूत्र के हो? (What is the formula to calculate population density?)

३. भौतिक जीवनस्तर मापन गर्ने कुनै एक आधार लेख्नुहोस् (Write any one base for measuring Physical Quality of Life Index.)

४. तराई प्रदेशमा नेपालका कति जिल्लाहरु पर्दछन्? (How many districts are there in Terai region of Nepal?)

५. कुन पक्षहरु मिलेर पारिस्थितिक प्रणालीको संरचना हुन्छ? (Which aspects are comprised to form ecosystem?)

६. दुर्लभ सूचीमा रहेको कुनै एक प्राणीको नाम लेख्नुहोस् (Write any one animal enlisted in rare animals in Nepal.)

७. सुगन्धित धुप बनाउन प्रयोग गरिने वानस्पतिको नाम के हो? (Which vegetation is used to make incense sticks?)

८. विकासका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधारको कुनै एउटा उदाहरण दिनुहोस् (Give any one example of physical infrastructure of development.)

९. कलेजोको क्यान्सर कुन भाइरसले लाग्दछ? (What is the causative agent of liver cancer?)

१०. क्षेत्रीय अस्पतालको लागि कति शैया हुनुपर्दछ? (How many beds are required for a regional hospital?)

Also Check:

Download | All Question Papers (Exam Papers) Of School Leaving Certificate (SLC) 2072/2016

समूह ‘ख’  Group ‘B’

तलका मध्ये कुनै तेह्रओटा प्रश्नहरुको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। (Write short answer to any thirteen of the following questions.)  [13×5=65]

११. नेपालमा जनगणनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी व्याख्या गर्नुहोस् (Explain the historical background of census in Nepal.)  [5]

१२. बसाईं सराईमा प्रभाव पार्ने तत्वहरु के के हुन्? कारणसहित लेख्नुहोस् (What are the factors influencing migration? Write with reasons.) [5]

१३. कुनै ठाउँको वैशाख एक गतेको जनसंख्या ५,००,००० र सोही वर्षको चैत्र ३१ गतेको जनसंख्या ६,००,००० थियो त्यसै वर्ष २५०० बच्चाको जन्म र ३००० मानिसको मृत्यु भएको थियो भने कोरा जन्मदर र कोरा मृत्युदर पत्ता लगाउनुहोस् (The population of a certain place in Baisakh first was 5,00,000 and Chaitra last was 6,00,000 in the same year. Find out the Crude Birth Rate and Crude Death Rate, if the number of birth and the number of death were 2500 and 3000 respectively.)  [1+2+2=5]

१४. ‘न्यून स्तरीय जीवन भएको परिवारमा उच्च मातृ तथा शिशु मृत्यु दर हुन्छ‘ यस भनाईलाई व्याख्या गर्नुहोस् (‘There is high maternal and infant mortality rate in the family with low quality of life.’ Explain.)  [5]

१५. विशेष गरी नेपालको तराई प्रदेशमा मनाइने चाडपर्वहरु र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको सूची बनाउनुहोस् (List out the main festivals and religious & cultural heritages celebrated specially in the Terai region of Nepal.)  [5]

१६. विकास कार्यले कसरी पहाडी प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा ह्रास आएको छ? कुनै चार उदाहारणहरु दिनुहोस् (How has the development activity degraded the ecosystem of Hill region? Give any four examples.)  [5]

१७. स्वस्थानीय संरक्षण र परस्थानीय संरक्षणबीच फरक छुट्याउनुहोस् (Differentiate between in-situ and ex-situ conservation.)  [5]

१८. वातावरण बाट सजीव प्राणीहरु कसरी दुर्लभ हुँदै जान्छन्? यसलाई रोकथाम गर्ने कुनै तीन उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् (How does the species of living creature become rare from the environment? Mention any three preventive measures.)  [2+3=5]

१९. औधोगीकिकरण भनेको के हो? औधोगीकिकरणले वातावरणमा पार्ने कुनै चार असरहरु उल्लेख गर्नुहोस् (What is industrialization? Mention any four effects of industrialization on environment.)  [1+4=5]

२०. तपाईंको टोलमा दिगो विकास निम्ति गरिएका कुनै पाँच कार्यहरुको उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् (Present the examples of any five activities done for sustainable development in your locality.)  [5]

२१. सरुवा रोगहरु सर्ने माध्यमहरु के के हुन्? (What are the modes of transmission of communicable diseases?)  [5]

२२. ‘रक्तअल्पता केटाकेटी र गर्भवती महिलाको साझा समस्या हो’ उपयुक्त उदाहरण दिई पुष्टि गर्नुहोस्। (‘Anemia is common problem to children and pregnant women.’ Justify it with suitable examples.)  [5]

२३. धुम्रपान बाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने कुनै पाँच ओटा असरहरु लेख्नुहोस् (Write any five effects of tobacco on human health.)  [5]

२४. सामुदायिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरु व्यवस्थापन गर्न समुदायले खेल्न सक्ने कुनै पाँच भूमिकाहरू लेख्नुहोस् (Write down any five roles of community to manage community based health problems.)  [5]

२५. मानिसको स्वास्थ्य प्रवर्दनमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको योगदान बारे छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् (Write short notes on the contribution of primary health center in promoting health of people.)  [5]

Check and Download Question Paper Of Compulsory Health, Population and Environment Education (FW-RE-133) | School Leaving Certificate [SLC] | 2072/2016.

Compulsory HPE Question Paper 2072-2016 (FW-RE-133)

 

Check Also

SEE Health, Population & Environment (HPE) Model Question | 2074 [2018] | SET 02

Secondary Education Examinations -SEE MODEL QUESTION (SET 02) – 2074 (2018) COMPULSORY HEALTH, POPULATION & …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *