Recent Question Papers
Home » SEE » Compulsory HPE Education » Health, Population & Environment Education | Question Paper | 2072 (2016) | E-RE-133 | SLC

Health, Population & Environment Education | Question Paper | 2072 (2016) | E-RE-133 | SLC

Symbol No. …
E-RE-133
SLC 2072 (2016)
COMPULSORY HEALTH,POPULATION & ENVIRONMENT EDUCATION
(अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा)
Time: 2:15 hrs
Full Marks: 75

(दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस्।)
Candidates are required to give their answer according to the given instructions.

समुह ‘क’ (Group ‘A’)

तलका प्रश्नहरुको अति छोटो उत्तर दिनुहोस्। (Write very short answers to the following questions.)  [10×1=10]

१. सक्रिय जनसङ्ख्या भनेको के हो? (What is active population?)

२. उमेर विशिष्ट प्रजनन् दर पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस्। (Write the formula used to calculate the age specific fertility rate.)

३. महिला सशक्तीकरण भनेको के हो? (What is women empowerment?)

४. हिमाली प्रदेशमा जनघनत्व कम हुनाको कुनै एक कारण लेख्नुहोस्। (Write any one reason of low density of population in Mountain region.)

५. तराई प्रदेशको खेती योग्य जमिनको उर्वराशक्ति बचाउने एक उपाय लेख्नुहोस्। (Write any one measure to protect the fertility of land of Terai region.)

६. वंशाणु के हो? (What is gene?)

७. जैविक विविधता संरक्षण गर्ने कुनै एक उपाय लेख्नुहोस्। (Write any one measure to conserve biodiversity.)

८. हाम्रो देशको औधोगिक विकास के मा निर्भर छ? (What does our industrial development depend on?)

९. हैजा रोग कुन जीवाणु द्वारा लाग्छ? (What is the causative agent of cholera?)

१०. सामुदायिक स्वास्थ्यको कुनै एक महत्व लेख्नुहोस्। (Write an importance of community health.)

Also Check:

Download | All Question Papers (Exam Papers) Of School Leaving Certificate (SLC) 2072/2016

समूह ‘ख’  Group ‘B’

तलका मध्ये कुनै तेह्रओटा प्रश्नहरुको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। (Write short answer to any thirteen of the following questions.)  [13×5=65]

११. अन्धविश्वास र छिटो विवाहले मृत्युदरलाई कसरी प्रभाव पार्दछ? (How do superstition and early marriage affect on mortality rate?)  [5]

१२. बसाईंसराइले स्वास्थ्य र सामाजिक पक्षमा कसरी प्रभाव पार्दछ? कुनै पाँच ओटा बुँदामा लेख्नुहोस्। (How does migration affect on health and social aspects? Write any five points.)  [5]

१३. सन् २०११ मा कुनै ठाउँको मध्य वर्षको जनसङ्ख्या १,००,००० थियो। त्यस ठाउँको कोरा जन्म १०० थियो। सोही वर्ष उक्त ठाउँमा ५० जनाको मृत्यु भयो र त्यहाँ खुद बसाईं सराइ ५ प्रति हजार थियो भने त्यस ठाउँको जनसङ्ख्या बृद्दी दर पत्ता लगाउनुहोस्। (The total mid year population of a place in 2011 AD was 1,00,000. The birth of that place was 100 and 50 people died and net migration rate was 5 per thousand in the same year, find out the population growth rate.)  [5]

१४. गुणस्तरीय जीवनको अर्थ बताउनुहोस् र गुणस्तरीय जीवन प्राप्त गर्न तपाईको भूमिका प्रस्तुत गर्नुहोस्। (Explain the meaning of quality of life and present your role in earning quality of life.)  [5]

१५. पहाडी प्रदेशको पारिस्थितिक प्रणालीमा मानवीय गतिविधिबाट परेका असरहरु उल्लेख गरी न्यूनीकरणका उपायहरु लेख्नुहोस्। (Explain the adverse effects of human activity on ecosystem of hill region and write mitigating measures.)   [1+4=5]

१६. नेपालको तराई प्रदेशमा पारिस्थितिक प्रणालीमाथि तीब्र असर पर्नुका कुनै पाँच ओटा कारणहरु लेख्नुहोस्। (What are the causes of effects on the ecosystem of Terai region of Nepal? Write any five reasons.)  [5]

१७. ‘यार्सा गुम्बालाई नेपालको बहुमूल्य जडीबुटीका रुपमा लिइन्छ।’ प्रष्ट्याउनुहोस्। (‘Yarsagumba (Cordyceps) is taken as a valuable medicine of Nepal. Justify.)  [5]

१८. दुर्लभ पशुपन्छीहरुको सम्रक्षणका लागि के कस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ? कुनै पाँच ओटा उपायहरु प्रस्तुत गर्नुहोस्। (What measures should be taken for the conservation of rare animals and birds? Present any five conservation measures.)  [5]

१९. ‘मानिसले आफूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तुहरु वातावरण बाट प्राप्त गर्दछ।’ पाँच उदाहरणहरु दिनुहोस्’। (Man gets everything what he needs from the environment.’ Present five examples.)  [5]

२०. विकासको सीमा निर्धारण गर्दा दिगो विकास कसरी हुन्छ? छोटकरीमा लेख्नुहोस्। (How is sustainable development achieved through limiting development activities? Write in short.)  [5]

२१. हृदयघात र मस्तिष्क घात बाट बच्ने पाँच ओटा उपायहरु लेख्नुहोस्। (Write down any five preventive measures of heart attack and brain stroke.)  [5]

२२. हामीलाई शरीर निर्माण गर्ने खान किन आवश्यक पर्छ? यस्तो खाना पाइने स्रोतहरु बारे बायाँ गर्नुहोस्। (Why do we need body building food? Explain its sources.)  [5]

२३. ‘तपाईका साथीहरु निर्धक्क संग चुरोट तान्छन् र तपाईलाई साथीहरुले चुरोट तान्नका लागि दबाव दिन्छन् भन्ने डर छ।’ साथीहरुको दबाव बाट कसरी बच्नुहुन्छ? (‘Your friends are openly smoking and you have always fear of peer pressure to smoke.’ How would you prevent the peer pressure?)  [5]

२४. ‘जनचेतना कार्यक्रमले धेरै जसो सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ।’ यस भनाईलाई पाँच ओटा बुँदाका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस्। (‘Awareness program can solve many community health problems.” Justify the statement with five points.)  [5]

२५. नेपालमा जर्मन-नेपाल टी.वी. आयोजना प्रभावकारी हुनाका कारणहरु के के हुन्? वर्णन गर्नुहोस्। (Why is German-Nepal Tuberculosis control project effective? Explain it.)  [5]

Check and Download Question Paper Of Compulsory Health, Population and Environment Education (E-RE-133) | School Leaving Certificate [SLC] | 2072/2016.

Compulsory HPE Question Paper 2072 (E-RE-133)

 

Check Also

SEE Health, Population & Environment (HPE) Model Question | 2074 [2018] | SET 02

Secondary Education Examinations -SEE MODEL QUESTION (SET 02) – 2074 (2018) COMPULSORY HEALTH, POPULATION & …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *