Recent Question Papers
Home » SEE » Compulsory Nepali » SEE Compulsory Nepali Model Question | 2074 [2018] | SET 02

SEE Compulsory Nepali Model Question | 2074 [2018] | SET 02

Secondary Education Examinations (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा)-SEE
MODEL QUESTION (SET 02) – 2074 (2018)
COMPULSORY NEPALI (अनिवार्य नेपाली)
Time (समय): 2:15 hrs
Full Marks (पूर्णाङ्क): 75

Also Check:

Download | All Model Question Papers Of Secondary Education Examination (SEE) 2074/2018

परीक्षार्थीले दिइएको निर्देशनका आधारमा आफ्नै मौलिक शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुपर्ने छ।

१. तल समूह ‘क’ मा दिइएका शब्दका अर्थ समूह ‘ख’ बाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस्: [२]

समूह ‘क’

समूह ‘ख’

फगत भगवान्
पोको विचारक
दृष्टान्त सिलसिला
जनार्दन सानो कुम्लो
केबल
उदाहरण

उत्तरहरु:

उत्तरहरु:

क. फगत-केबल
ख. पोको-सानो कुम्लो
ग. दृष्टान्त-उदाहरण
घ. जनार्दन-भगवान्

२. कोष्ठकबाट मिल्ने शब्द छानी खालि ठाउँ भर्नुहोस्:  [२]

(क) ‘प्रलय’ को विपरीतार्थक शब्द ….. हो। (विध्वंस, सृष्टि, विनाश)
(ख) ‘तन’ को पर्यायवाची शब्द ….. होइन। (शरीर, काय, मन)
(ग) ….. अनेकार्थी शब्द हो। (जात्रा, यात्रा, मात्रा)
(घ) ….. श्रुतिसमभिन्नार्थी शब्द हुन्। (भिसा-सिसा, दिशा-दिसा, आवास-निवास)

उत्तरहरु:

उत्तरहरु:

क. सृष्टि
ख. तन-मन
ग. जात्रा
घ. दिशा-दिसा

See More:-

Check Model Question Paper Of Compulsory Nepali (SET 02) | Secondary Education Examination [SEE] | 2074/2018.

SEE-Compulsory-Nepali-Model-Question-2074-2018-SET-02

Check Also

SEE Health, Population & Environment (HPE) Model Question | 2074 [2018] | SET 01

Secondary Education Examinations -SEE MODEL QUESTION (SET 01) – 2074 (2018) COMPULSORY HEALTH, POPULATION & …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *