Recent Question Papers
Home » SEE » Compulsory Nepali » SEE Compulsory Nepali Model Question | 2074 [2018] | SET 01

SEE Compulsory Nepali Model Question | 2074 [2018] | SET 01

Secondary Education Examinations (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा)-SEE
MODEL QUESTION (SET 01) – 2074 (2018)
COMPULSORY NEPALI (अनिवार्य नेपाली)
Time (समय): 2:15 hrs
Full Marks (पूर्णाङ्क): 75

Also Check:

Download | All Model Question Papers Of Secondary Education Examination (SEE) 2074/2018

परीक्षार्थीले दिइएको निर्देशनका आधारमा आफ्नै मौलिक शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुपर्ने छ।

१. तल समूह ‘क’ मा दिइएका शब्दका अर्थ समूह ‘ख’ बाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस्: [२]

समूह ‘क’

समूह ‘ख’

स्मृति अलपत्र
असरल्ल टुकी
शैल मन
दिल चकमन्न
सम्झना
पहाड

उत्तरहरु:

उत्तरहरु:

क. स्मृति-सम्झना
ख. असरल्ल-अलपत्र
ग. शैल-पहाड
घ. दिल-मन

२. कोष्ठकबाट मिल्ने शब्द छानी खालि ठाउँ भर्नुहोस्:  [२]

(क) ‘दुर्गम’ को विपरीतार्थक शब्द ….. हो। (ठाउँ, सुगम, पहाड)
(ख) ‘पृथ्वी’ को पर्यायवाची शब्द ….. होइन। (अवनि, धर्ती, आकाश)
(ग) ‘लम्पट’ ….. शब्द हो। (अनेकार्थी, लघुतावाची, पर्यायवाची)
(घ) ….. श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द हुन्। (गाउँ-ठाउँ, जन्म-मृत्यु, दिन-दीन)

उत्तरहरु:

उत्तरहरु:

क. सुगम
ख. आकाश
ग. अनेकार्थी
घ. दिन-दीन

See More:-

Check Model Question Paper Of Compulsory Nepali (SET 01) | Secondary Education Examination [SEE] | 2074/2018.

SEE-Compulsory-Nepali-Model-Question-2074-2018-SET-01

Check Also

SEE Health, Population & Environment (HPE) Model Question | 2074 [2018] | SET 01

Secondary Education Examinations -SEE MODEL QUESTION (SET 01) – 2074 (2018) COMPULSORY HEALTH, POPULATION & …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *